Eli Němejcová

Nemejcova.Eliska@seznam.cz

Dítě narozené v roce revoluce. Od jízdních řádů k Dostojevskému – čtu všechno, co mi přijde pod ruku. Je to taková moje drezura, manuál ke sběru empirickejch dat, set hodnot a veličin experimentu s názvem: Ž.I.V.O.T. Nutno dodat, že šílený vědec ve mně si celý proces patřičně užívá.


Další články v Postilionu