Hlas minulosti

Klára Bahník Trefná // , 16. vydání

V dosud přesně neurčené budoucnosti se podařilo zkonstruovat funkční stroj času. Je pravděpodobné, že úspěšní vědci o svém zdaru zatím neví. Oproti jejich předpokladu totiž stroj přenáší osoby z dávné minulosti do naší přítomnosti. Důkazem jsou autentické názory, které se vymykají našemu století. V redakci Postilionu jsme nedávno prožili jedno takové setkání se skrytým návštěvníkem, který se prozradil svou reakcí na článek Plán zněl jasně.

Fakáč s nápisem Not your babe.

Podezření vyvstalo hned po pár větách, kdy pisatel ujišťoval autorku, že pouze s jeho pomocí může v profesním životě dosáhnout úspěchu. V 21. století je zcela běžné, aby žena stoupala po kariérním žebříčku bez opory osoby nabité testosteronem, přestože se pohybuje na vysokých podpatcích. Může se to zdát revoluční, ale žena se dokáže v případě potřeby zout.

Po několika odstavcích už podezření hraničilo s jistotou:

„Skartovat posledních několik biologicky nejhodnotnějších let … Ztratit biologicky nejcennější roky pro morální relativismus a proto, abys pro někoho mohla být (v profesi) nahraditelná.“

Ve chvíli, kdy si žena musí obhajovat právo na kariéru a vlastní volbu, opravdu nelze než konstatovat, že se setkáváme s historií. Nejen že se žena může rozhodnout, že se vydá na sice strastiplnou, ale vlastní cestu za vysněnou profesí, dokonce se může i úplně sama rozhodnout (ano! opravdu bez jakékoli konzultace s osobou opačného pohlaví), že svůj život nechce obětovat plození dětí. Nyní přijde ještě jedna zpráva. Slabším jedincům doporučujeme se opravdu pevně opřít, aby z toho nespadli. V současné době může žena veškeré svoje volby kombinovat! Není v tom téměř nic moderního ani pokrokového, považujeme to za dnešní normalitu, že matky si mohou zvolit pokračovat v tom, co je naplňuje.

Hlas z minulosti nepřináší jen překvapení, ale pomáhá vrhat světlo i na ty oblasti, které zcela neodráží současnou dobu. Připomeňme si právě probíhající skandál, který se odehrává nám všem nad hlavami. Tento pátek mohla proběhnout historicky první čistě ženská procházka ve vesmíru. Dvě astronautky spolu měly vystoupit z vesmírné stanice do volného prostoru, ale kvůli nedostatku vhodných skafandrů k tomu nedojde.

Feministky se bouří a připomínají další historické relikty. Například auta opouštějící výrobní linky jsou bezpečná pro muže, ale žena by v nich srážku přežít nemusela. Jak je to možné? Při simulacích srážky se používá figurína s konstitucí průměrného muže. Výsledek testu je tak sice platný jen pro část populace, ale je dostatečný k tomu, aby byl produkt prohlášen za bezpečný.

NASA je však terčem feministek neoprávněně. Během misí nerozlišuje kandidáty podle pohlaví a ovlivněn jím není ani případ se skafandry. Kdyby byly připraveny skafandry ve vhodné velikosti, mohly by obě astronautky spolu slavit historickou událost. Po návratu na zem by se pak mohla každá přivítat se svým manželem a jedna z nich by třeba sdílela i další fotky mámy-astronautky se svým synem.


Další články v Postilionu