Okamžik

Eliška Bartůňková // , 10. vydání

Z čajových sušenek stával tu minaret
Halil ho dým z provlhlých cigaret
Z těch, které přikládals k mým rudým rtům
Než prodals mě za zlatku kabaretu
Dnes už tu nestojí, ač tě to mrzí
Nepátrej po boji, rozmočily ho slzy
Mě jiný vykoupil ze šantánu
Prodávám polibky před Notre Dame
(Sklízím tu pohanu od starých dam)
Po nocích snívám o Rajasthanu
A po ránu sebou pohrdám​


Další články v Postilionu