Re: Těžký život hezkých holek

Michal Zeman // , 8. vydání

Rozumím všem čtenářům a čtenářkám, kteří sem naštvaně přeskočili před dočtením textu Kláry Trefné a doufají v lepší téma. Přesto věřím, že je zajímavé zastavit se nad jejím článkem i přes jeho argumentační nepoctivost a pokryteckost.
Nerozumím už tomu, komu je určen, protože ať se k textu stavím z jakékoliv perspektivy, stále mě pouze uráží.

Jako muž nerozumím vůbec jednostrannosti článku a silně se mi příčí, že muži v textu vystupují jen jako ješitní konzumenti krásy hezkých holek, kterým jsou buď nuceny lámat srdce, nebo kteří je obtěžují. Navíc musím vstávat ze židle a křičet „džendr! Džendr!“

Budu-li žena, která o článku alespoň trochu zapřemýšlí, nechápu, proč je potřeba konstruovat rozdělení žen na hezké a ne-hezké. Nadto na skupinu, která je diskriminovaná svou krásou a na závistivé šeredy.

Pokud jsem hezká holka, která nepřemýšlí, nepomyslím si o textu nic. Protože nepřemýšlím. Snad zjistím, jak jsem ustrkovaná, a závěr mě potom dovede k tomu, že by mi všichni měli o mnoho více gratulovat za vše, co udělám, jelikož jsem hezká. Skvělá pozice.

Pokud bychom totiž přese všechno přijali, že je vhodné dělit lidi podle vzhledu na nesmiřitelné tábory, je článek nesmyslně jednostranný. Skutečně má hezká holka život za všech okolností „mnohem těžší“? V rychlosti se podívejme na nové zaměstnání, které Klára Trefná nezískala, protože se pěkně usmála, ačkoliv si to druzí myslí. Skutečně je tak neobvyklé, kdyby tomu tak bylo? K frázím reprezentativní a příjemný vzhled nacházím jenom na jednom z portálů s nabídkami práce přes tisíc výsledků.

I „nápadně milý přístup mužů je safra problém“, který – zdá se – vždy skončí špatně; rozhodně člověku přívětivější jednání ostatních nepřináší výhodu(!) Hezkých holek si lidé více všímají, myslí si autorka, ale znamená to pouze zlomená srdce, která má pak na účtě. Chudinka. „Buďte rády, že vás všichni ignorují, ošklivky,“ mohl by pokračovat článek.

Silně také pochybuji, že jsou znásilnění a pokusy o vraždu statisticky významně častější u hezkých holek, a ani policie z podivných důvodu (že by lenost?) nezveřejňuje počty zločinů podle atraktivity oběti.

Avšak myšlenky článku staví na individuální zkušenosti a bůhví nakolik ji chce vůbec autorka zobecňovat, můžeme argumentovat. Třeba se opravdu dočkala jen ústrků. Podívejme se proto na okamžik, co o sobě píše v životopisu na internetech: a hle, nemalé peníze získala za modelkování.

Podle návodu z článku tedy paní Trefné přinejmenším vyjadřuji respekt a plácám ji po ramenou, neboť zjevně dokáže stát (i chodit!) a neupadnout. A nikdy, zdůrazňuji nikdy, jí nezávidím to, že – i přes svou krásu – vydělávala díky své kráse. Ta věta ani nejde napsat bez ironie.

Hlavní poselství textu „hezkým holkám gratulujte více, mají to složitější,“ jednoduše nedává v takto zjednodušené podobě smysl . Ale je zajímavé, že při jeho vyslovení Klára Trefná na své zaměstnání nevzpomene a nedojde jí, že věc není černobílá ani v osobní rovině.

Nemohu a nechci autorce ubírat sílu jejího soukromého příběhu, ale jeho jednostranné pojetí a okamžité překlopení do zobecnění znamená, že pouze posiluje všechny předsudky, proti kterým se zřejmě snaží bojovat. Ano, hezký holky jsou namyšlený, řekl bych po přečtení článku. Hlavně je smutné, že paní Trefná pro vyjádření jednoduchého požadavku „buďte na mě hodní“ potřebuje roztřídit ženy do dvou skupin na základě krásy. Proč se článek nejmenuje třeba „těžký život žen“ nebo „těžký život mladých“?


Další články v Postilionu