Úvodník

Michal Zeman // , 10. vydání

Úvodník: snaha autora bohapustě si přivlastnit zásluhy na cizích textech, nafukování se po získání více či méně irelevantního ocenění (mimochodem, Postilion letos vyhrál cenu Postilionu pro nejlepší Postilion), nedůvěryhodná kontextualizace zastaralých článků do aktuálního dění nebo s ostatním obsahem nesouvisející příběh, který si však chce ukrást větší pozornost. Čtěte následující písmenka, hlavně elka se tentokrát vydařila.

autorkou grafiky je Patrícia Čmiková


Další články v Postilionu