O Postilionu

Postilion naplňuje své čtenáře myšlenkami, vrhá stín na všechno kolem sebe a hledá smysl.

Název si Postilion vypůjčuje od průkopníka české žurnalistiky, vlastence Rosenmüllera. Jeho Český Postilion (Cžeský Postylion Neboližto: NOWJNY Cžeské) vycházel v letech 1719 až 1727, kdy zanikl pro nedostatek odběratelů; měl jen čtyři.

Novodobý Postilion má kořeny v roce 2011, ale v plné kráse vykvetl až o dvě léta později.

Jelikož si uvědomujeme význam dialogu v občanské společnosti bládyblá, věnujeme svůj čas bláblá a Postilion je zadarmo a lidé přispívají rádi a bez nucení a bládyblá. Býval distribuován tištěně na nejlepších pražských místech. Aktuálně jede webovsky na www.postilion.cz. Jeho jádro tvoří x lidí, kteří se ve slabších chvílích považují za studenty.


Redakce a přispěvatelé (2019–): Petr Baroch, Eliška Bartůňková, Adam Herold, Kryštof Herold, Val Judina, Anna Kotvalová, Lidka Lišuchová, Eli Němejcová, Vojt Pokornej, Marek Přitasil, Václav Skořepa, Tereza Šimková, Klára Trefná, Michal Zeman a v příštím čísle třeba i ty.


Archiv Postilionu