O Postilionu

Postilion naplňuje své čtenáře myšlenkami, vrhá stín na všechno kolem sebe a hledá smysl.

Název si Postilion vypůjčuje od průkopníka české žurnalistiky, vlastence Rosenmüllera. Jeho Český Postilion vycházel v letech 1719 až 1772, kdy zanikl pro nedostatek odběratelů; měl jen čtyři.

Novodobý Postilion má kořeny v roce 2011, ale v plné kráse vykvetl až o dvě léta později.

Jelikož si uvědomujeme význam dialogu v občanské společnosti bládyblá, věnujeme svůj čas bláblá a Postilion je zadarmo a lidé přispívají rádi a bez nucení a bládyblá. Je distribuován tištěně na nejlepších pražských místech i webovsky na www.postilion.cz. Jeho jádro tvoří třináct lidí, kteří se v slabších chvílích považují za studenty.

Ne-redakce Postilionu:
Michal Zeman
Kryštof Herold
Klára Trefná
Pavel Kalvoda
Michaela Kudrnáčová
Marek Přitasil
Alžběta Franková
Pavel Janda
Patrícia Čmiková
Václav Skořepa
Eliška Bartůňková
Makek Kroufek
Matúš Guziar


Archiv Postilionu