Klára Bahník Trefná

trefna.klara@gmail.com

Klára Bahník Trefná studuje psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nicméně mnohem raději se věnuje praxi. Oproti kolegům ne-šéfredaktorům je jí ukradená společnost, raději zachraňuje jednotlivce. Kromě vychloubání se nebo naopak stěžování si v Postilionu patří mezi její záliby krize, umírání a spánek.

Texty


Další články v Postilionu