Děkan reklamním maskotem

Jana Leichterová, Michal Zeman, Kryštof Herold // , 9. vydání

Fakulta sociálních věd zavádí Google Apps

 

Studentům Fakulty sociálních věd připravila škola překvapení: veškerá komunikace s fakultou jim s téměř okamžitou platností přestává chodit na osobní e-mailové adresy a studenti si musí založit e-mail nový, od Googlu. Zpráva s takovým obsahem přistála v e-mailových schránkách studentů v pátek 27. 2. a byla tím úplně poslední sdělením, které jim fakulta na osobní adresy poslala. Od března totiž celá FSV přechází na systém fakultních e-mailů zprostředkovaných firmou Google.

 

Již cca polovina studentů si během víkendu a prvních dvou dní nového týdne založila účet na Google Apps a všichni zaměstnanci fakulty mají g-mailové adresy už několik měsíců. Ze zaměstnanců si ale zhruba 80 % nechává poštu přesměrovávat na osobní adresy a podobný krok se dá očekávat u většiny studentů.

To, že budou všichni používat Gmail alespoň jako přesměrování, má sloužit k tomu, aby učitelé mohli studentům ze SISu posílat kromě jednoduchých e-mailů třeba i sdílené tabulky. Vedení fakulty si přeje, aby studenti a pedagogové využívali i další služby, jako například právě Dokumenty Google, které by měly nabídnout efektivnější způsob komunikace například o diplomových pracích, uvádí proděkan Filip Láb.

Zároveň měl předchozí systém e-mailové komunikace značné problémy. Při nedávném bombovém nebezpečí se fakulta dozvěděla, že maily na přibližně 6000 adres odejdou až v horizontu deseti hodin a musela složitě řešit, jak dát studentům i zaměstnancům vědět včas.

Založení schránky v Google Apps však nakonec není zcela povinné. Jak popisuje proděkan, pokud si student účet neaktivuje, může ke zprávám nadále přistupovat skrze prostředí informačního systému – nepoužívání tak dle jeho slov nekomplikuje studium. (V SISu je totiž pod osobními údaji schovaná i záložka E-mail.)

Studenti a studentky, kteří si Gmail aktivují, dostanou uživatelské jméno v podobě připomínající vězeňské číslo. Podle proděkana kvůli tomu, aby rozumně vyhlížející adresy zbyly na vyučující.

Kdo všechno čte vaše zprávy

Google je známý tím, že podle svých slov analyzuje automatizovaně obsah komunikace svých uživatelů, aby mohl nabídnout funkce služeb relevantní přímo pro ně. Nejeden student a studentka má proto obavy z narušování soukromí v nové schránce. Soukromá data však fakulta zřejmě nesdílí a v informačním e-mailu studentům není o bezpečnosti ani slovo. Pokud se člověk ponoří do hlubin fakultního webu, zjistí o soukromí jediné dvě věty: „Vaše data v Google Apps jsou ve vlastnictví FSV. Google k datům nepřistupuje.“ Bez dalších vysvětlení. Přírodovědecká fakulta například při nasazování obdobného řešení připravila rozsáhlé vysvětlení otázek soukromí.

Při zakládání své nové fakultní g-mailové adresy musí každý student potvrdit, že „je srozuměn se změnami v účtu a v souvislosti s používáním doplňkových služeb souhlasí se smluvními podmínkami společnosti Google a zásadami ochrany soukromí společnosti Google.“ Pokud si někdo tyto podmínky pročte – což ale v běžném životě činí naprostá menšina uživatelů – zjistí, že Google může nejen procházet jeho data, ale i zrušit účet nebo používat jméno a fotografii k reklamním účelům.

Že se tyto „šmírovací“ podmínky netýkají služby e-mailu, dokumentů, kalendářů a dalších, opět nebylo fakultou zdůrazněno. Ve skutečnosti totiž – naštěstí – pro Google Apps užité ve vzdělávání platí přísnější pravidla ochrany soukromí, a Google tudíž nemá oprávnění přistupovat k vašim e-mailům na adrese @fsv.cuni.cz. Proděkan nám dále sdělil, že ve smlouvě, kterou fakulta uzavřela, je zaručeno, že data nejsou dostupná třetí straně a fakulta má nad nimi plnou kontrolu.

Provoz systému, na rozdíl od systému dosavadního, je zdarma – Google si zřejmě vystačí s tím, že potenciální budoucí zákazníky dostatečně oslní. Náklady na zavedení a proškolení dosáhly cca 300 tisíc korun. Tato investice by se podle děkana Jakuba Končelíka měla vrátit řádově do 3 let.

Děkan uvádí: Propagace Googlu snadno a rychle

Snad nejméně zvládnutá byla ze strany fakulty komunikace celé změny. Studenti a studentky se o změně, která nastala v neděli 1. března 2015, dozvěděli pouhé dva dny předem – v pátek po páté hodině odpoledne e-mailovou zprávou. Proděkan Láb k této věci řekl, že ji fakulta nezveřejnila dříve, protože ještě několik dní předem nevěděla, zda ke změně dojde.

Ve zprávě fakulta konstatovala, že k 1. 3. budou všechna sdělení fakulty, vyučujících nebo např. vedoucích bakalářských či diplomových prací chodit studentům výhradně do nové g-mailové schránky. Nikde však nebyly uvedeny podrobnější informace o důvodech takové změny či v čem bude nová situace lepší; studenti si pouze mohli přečíst o vynikajících parametrech, špičkovém systému a kombinované kreativitě zaměstnanců a studentů.

Ti, kteří se se strohým oznámením nechtěli spokojit – a zároveň patřili mezi tu část studentů, která čte školní e-maily i o víkendu a o skutečnosti se dozvěděli alespoň pár hodin dopředu – mohli na webových stránkách Fakulty sociálních věd k události najít oficiální video děkana fakulty Končelíka.

 

 

Ten je však v klipu ještě méně věcný a hovoří o „nejmodernějším prostředí nejen e-mailového klienta, ale i sdílených dokumentů, videokonferencí, sdílených kalendářů, datového úložiště a všem dalším, co si jen od nejmodernější technologie můžeme přát.“ Závěrem doufá, že nás tato změna „potěší stejně, jako těší je” (rozuměj vedení fakulty).

Nicméně ani zde studenti nezískají víc než propagaci komerčního poskytovatele nového fakultního účtu, firmy Google. Je s podivem, že takto důležitá změna, která má dopad na každého jednotlivého studenta – i kdyby jen tím, že mu v pondělí nepřijde důležitý e-mail do osobní schránky, tak jak byl student zvyklý – byla ze strany vedení fakulty komunikována pouze bezobsažným marketingovým jazykem.

Jiné informace než původní e-mail, který o změně zpravuje, jsou jen velice obtížně dostupné. Na webových stránkách Centra informatiky a výpočetní techniky FSV UK můžeme nalézt návod k přihlášení k novému účtu (téměř totožné s informacemi v e-mailu), doporučení k využívání vyhledávače Google Chrome a krátký odstavec o soukromí zmíněný výše. Všechny bližší důvody a důsledky nasazení systému jsme se dozvěděli až po rozhovorech s vedením fakulty.

Posledními oznámeními, k nimž se studenti mohou dopátrat, je „6 důvodů, proč přecházíme na Google“, taktéž pod hlavičkou FSV UK, které připomínají nedobře zamaskovanou reklamní kampaň.

 

Rozepře v senátu

Úterní akademický senát přinesl k tématu Google Apps vzrušenou diskuzi. Hovořilo se o studijním fašismu i obecně nešťastné komunikaci problému. Profesor Jeřábek poznamenal, že studentů poslechne dvakrát tolik, když jim něco řekne nenařizujícím způsobem.

Po skončení zjitřené diskuze senát neschválil usnesení, že vyzývá, aby pedagogové a studenti komunikovali skrze Google Apps.

Přírodovědecká miluje Google!

K aplikacím Googlu se před několika lety uchýlila také Přírodovědecká fakulta UK. Procesem „nasazení Google Apps“ fakultu provázela společnost Netmail, jež jako autorizovaný partner Googlu implementuje podobná řešení zejména v soukromém sektoru. Stejná společnost nyní spolupracuje s FSV UK.

Proces zavedení popisuje společnost v brožuře na svém webu, kde mimo jiné reflektuje strach některých (budoucích) uživatelů z bezpečnostních rizik. Postoj k existenci těchto obav shrnuje poslední věta brožury: „Je třeba nadále a vytrvale přesvědčovat uživatele, že je vše tak, jak je prezentováno.“

Propojenost služeb a aplikací se studiem na fakultě hodnotí studenti různě. Z rozhovorů s nimi vyplývá, že někteří například nadále používají svou vlastní e-mailovou adresu, aniž by si museli nastavit přesměrování z Gmailu. Používání e-mailu od Googlu tedy zřejmě není povinné, ale setkali jsme se i s odpovědí studentky, která vyjádřila obavu z toho, že kdyby si Gmail nezřídila, e-maily z fakulty by jí nechodily. Jiné služby využívají studenti zřídka. Na některých předmětech používají například Google Spreadsheets (on-line tabulky), ale vlastní účet Google ani v tomto případě potřeba není.

Google Apps nejsou na Přírodovědecké fakultě nijak zvlášť propagovány. V materiálech pro nové studenty je jim věnována jedna strana. Služby jsou dále včetně návodů prezentovány na webu, jemuž vévodí obrázek s nápisem „Přírodovědecká fakulta UK v Praze + Google = ♥“.

 

 

Nejsme první ani poslední

Unifikovaný systém fakultních e-mailů není ve vysokoškolském prostředí novinkou – například Fakulta strojní Českého vysokého učení technického má vlastní fakultní e-maily již od roku 2003. Na ČVUT tedy s vlastní adresou nepochodíte, stejně tak na Vysoké škole ekonomické nebo České zemědělské univerzitě. Jednotlivé fakulty ČVUT si své fakultní e-maily spravují sami, některé s podporou komerčního podporovatele, jiné mají vlastní, samostatné řešení. Odlišná situace se před několika lety odehrála na VŠE, kdy postupně celá škola přešla na systém Office365 od firmy Microsoft, který aktuálně využívá i ČZU.

Na ČVUT i VŠE funguje systém obdobně, jako nyní na FSV UK – e-maily od vedení školy a vyučujících chodí výhradně na fakultní adresy, odkud si je studenti mohou nechat přeposílat do svých osobních schránek.

Google tedy není jediným komerčním subjektem, který spojil své jméno s akademickou půdou, a FSV UK dokonce není první vysokoškolskou fakultou, které Google své služby nabídl. Takové reklamy zadarmo se totiž firmě dostane málokde jinde, nemluvě o snadném rozšíření řad svých uživatelů o tisíce nových studentských duší.

Je však takové spojení pro školu opravdu výhodné? Bez ohledu na výčet benefitů, které studenti tímto krokem získávají a které proklamuje vedení fakulty, nepřevažují na vztahu akademické instituce s komerčním magnátem spíše negativa? Opravdu chceme, aby byl děkan, potažmo i celá fakulta jen reklamním maskotem firmy, která je známá tím, že komunikaci svých klientů skenuje pro marketingové účely? Vedení fakulty navíc obavy studentů o ztrátu soukromí nepovažuje ani za tak důležité, aby jim věnovalo více než dvě věty. 

 

(autorkou prvního obrázku je Patrícia Čmiková, druhého Markéta Svobodová)

(aktualizováno ve středu 4. března 2015)


Další články v Postilionu